نامزدهای انتخابات مجلس دهم از حوزه انتخابیه لاهیجان،سیاهکل و حوزه انتخابیه لنگرود منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،ستاد انتخابات استان گیلان اسامی نامزدهای دهمین دوره مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،ستاد انتخابات استان گیلان اسامی نامزدهای دهمین دوره مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را اعلام کرد.

entekh940929000780_PhotoA

در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل و همچنین حوزه انتخابیه لنگرود به شرح زیر است.

لاهیجان و سیاهکل

آرمین – آقاجان پور

۱۲۱۴

لاهیجان و سیاهکل

محمد – امیری میکال

۱۲۱۷

لاهیجان و سیاهکل

جهانگیر – حسن زاده

۱۲۴۶

لاهیجان و سیاهکل

سیدمسعود – حسینی

۱۲۴۷

لاهیجان و سیاهکل

نقی – حیدردوست

۱۲۴۹

لاهیجان و سیاهکل

معصومه – حیدری

۱۲۵۱

لاهیجان و سیاهکل

نعمت اله – علیجانی

۱۲۶۵

لاهیجان و سیاهکل

رسول – فرخی میکال

۱۲۶۸

لاهیجان و سیاهکل

علی – محرر

۱۲۷۴

لاهیجان و سیاهکل

ایرج – ندیمی

۱۲۷۸

لاهیجان و سیاهکل

ذبیح – نیک فر لیالستانی

۱۲۸۲

لاهیجان و سیاهکل

مجتبی – یوسفی نژادمقدم کیاسرائی

۱۲۸۵

لنگرود

محمد اسماعیل – احمدی سلوش

۱۲۱۴

لنگرود

حسن – اخگری

۱۲۱۶

لنگرود

احمد – اسماعیلی

۱۲۱۸

لنگرود

مهرداد – امین لیلی

۱۲۱۹

لنگرود

مهرداد – بائوج لاهوتی

۱۲۴۱

لنگرود

محمد – پوررضا

۱۲۴۲

لنگرود

سیدگل آقا – پورعباس کیائی

۱۲۴۵

لنگرود

محمود – دهگان

۱۲۴۸

لنگرود

حمید – رمضان پوردریاسری

۱۲۵۱

لنگرود

معصومه – شعبانی گورندانی

۱۲۵۷

لنگرود

عبدالرضا – شفائی

۱۲۵۸

لنگرود

یوسف – فلاحیان

۱۲۶۱

لنگرود

پرویز – محمدنژادقاضی محله

۱۲۶۴

لنگرود

مجید – مطلبی

۱۲۶۵

لنگرود

میثم – موسی پور

۱۲۶۷

لنگرود

علی – نقی نژاددیوشلی

۱۲۶۹

لنگرود

نرجس – نوبهاری لنگرودی

۱۲۷۱

tel final1

Share