مقوای شاه»!/ طرح جلد جالب یک نشریه برای سریال معمای شاه

کافه سینما نوشت:این روزها سریال معمای شاه، با واکنش‌های منفی فراوانی رو به رو شده است. طرح جلد مبتکرانه همشهری جوان، از جمله این انتقادهاست، با تیتر مقوای شاه، و اخبار فوری!

کافه سینما نوشت:این روزها سریال معمای شاه، با واکنش‌های منفی فراوانی رو به رو شده است. طرح جلد مبتکرانه همشهری جوان، از جمله این انتقادهاست، با تیتر مقوای شاه، و اخبار فوری!

photo_2016-01-21_03-13-16
tel final1

Share