فوتو نیوز: از «شورای نگهبان می تواند پسر پیغمبر را هم تایید نکند» و «تهیه لیست انتخاباتی از داخل زندان» تا «تعداد نمایندگان خوش فکر مجلس نهم» و «دردهای تالش»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2016-02-17_09-57-30
photo_2016-02-17_09-57-36
photo_2016-02-17_09-57-39
photo_2016-02-17_09-57-45
photo_2016-02-17_09-57-49
photo_2016-02-17_09-57-55
photo_2016-02-17_09-57-58

tel final1

Share