فوتو نیوز:از «معرفی طراح جداسازی زن و مرد در اتوبوس» و «توصیه ضد جوکی نعمت زاده» تا «شاخ «فتنه اکبر» را خواهیم شکست» و «جنگ آخرالزمان میان ایران و غرب»

در فوتونیوز امشب توصیه ضد جوکی نعمت زاده به خودروسازان, شاخ «فتنه اکبر» را خواهیم شکست , جنگ آخرالزمان میان ایران و غرب ,طراح جداسازی زن و مرد در اتوبوس , لزوم واکنش جریان ارزشی به تخریب های انتخاباتی , متهم ردیف اول فساد در فوتبال و…آمده است.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در فوتونیوز امشب توصیه ضد جوکی نعمت زاده به خودروسازان, شاخ «فتنه اکبر» را خواهیم شکست , جنگ آخرالزمان میان ایران و غرب ,طراح جداسازی زن و مرد در اتوبوس ,  لزوم  واکنش جریان ارزشی به تخریب های انتخاباتی , متهم ردیف اول فساد در فوتبال و…آمده است.

photo_2016-02-06_22-53-18
photo_2016-02-06_22-52-57
photo_2016-02-06_22-52-53
photo_2016-02-06_22-52-36
photo_2016-02-06_22-53-13
photo_2016-02-06_22-53-06
photo_2016-02-06_22-53-01
photo_2016-02-07_23-20-00
tel final1

Share