فوتو نیوز:از «ابتکار لواشکی» بانوی انزلیچی را پولدار کرد تا «بنویسید عامل فساد من هستم»

در فوتونیوز امشب اظهارات کوچکی نژاد درمورد هزینه تبلیغات انتخابات , «احمق» خواندن اعضای شورای شهر رشت توسط یک سایت , اظهارات مایلی کهن در مورد فساد در فوتبال , دلیل لبخند رهبر انقلاب در دیدار با دریادلان سپاه , خودکشی ۱۳ دانش آموزان طی سال جاری و«ابتکار لواشکی» بانوی انزلیچی آمده است.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در فوتونیوز امشب اظهارات کوچکی نژاد درمورد هزینه تبلیغات انتخابات , «احمق» خواندن اعضای شورای شهر رشت توسط یک سایت , اظهارات مایلی کهن در مورد فساد در فوتبال , دلیل لبخند رهبر انقلاب در دیدار با دریادلان سپاه , خودکشی ۱۳ دانش آموزان طی سال جاری  و«ابتکار لواشکی» بانوی انزلیچی آمده است.

photo_2016-01-26_21-45-22
photo_2016-01-26_22-27-04
photo_2016-01-26_22-27-43
photo_2016-01-26_22-27-47
photo_2016-01-26_22-28-10
photo_2016-01-26_22-28-15
photo_2016-01-26_22-28-18
photo_2016-01-26_22-28-47

tel final1

Share