فرزند شهید مدافع حرم در آغوش رهبری+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصاویر دیدار خانواده‌های چند شهید مدافع حرم از جمله شهیدان سردار سرتیپ جبار دریساوی، سرهنگ پاسدار کمال شیرخانی و سردار سرتیپ دادالله شیبانی با رهبر انقلاب که در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ انجام شده بود را منتشر کرد. این تصاویر، فرزند خردسال شهید شیرخانی -که در ۱۴ تیرماه ۱۳۹۳ در سامرا به شهادت رسیده بود- در آغوش رهبر انقلاب دیده می‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب ،تصاویر دیدار خانواده‌های چند شهید مدافع حرم از جمله شهیدان سردار سرتیپ جبار دریساوی، سرهنگ پاسدار کمال شیرخانی و سردار سرتیپ دادالله شیبانی با رهبر انقلاب که در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ انجام شده بود را منتشر کرد. این تصاویر، فرزند خردسال شهید شیرخانی -که در ۱۴ تیرماه ۱۳۹۳ در سامرا به شهادت رسیده بود- در آغوش رهبر انقلاب دیده می‌شود.

????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ???????

????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ???????

????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ???????

????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ???????

????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ??????? ????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ???????

????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ??????? ????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ???????

????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ??????? ????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ??????? ????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ??????? ????? ?? ??????? ???? ????? ??? ???? ???????

tel final1

Share