فرزند آیت الله حائری شیرازی:جامعه مدرسین و جامعه روحانیت با حیثیت پدرم بازی کردند

زمانی پدرم را عمار انقلاب میخواندند، آنها که تاب تحمل آراء آزاد مردانی چون پدرم را که خود لقب عمار به او داده بودند، نداشتند پس غیر افکار خود آرا چه کسانی را می توانند تحمل کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از نامه نیوز ,فرزند آیت الله حائری شیرازی نسبت به کناره گیری پدر خود از کاندیداتوری مجلس خبرگان واکنش نشان داد ونوشت: نفاق هیچگاه مورد عنایت الهی قرار نخواهد گرفت.haeri1_598
«محمد علی حائری» درپست اینستاگرام خود پس ازانصراف پدرش از کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری مطلبی به شرح زیر نوشت : از من گذشت ومن از او بگذرم ولی با چون منی به غیر محبت روا نبود… پس از آنی که جامعه محترم مدرسین وجامعه معزز روحانیت دربازار مکاره خود با حیثیت سیاسی پدرم بازی کردند ایشان رسما ازادامه کاندیداتوری کناره گیری کرده وانصراف دادند.

زمانی پدرم را عمار انقلاب میخواندند، آنها که تاب تحمل آراء آزاد مردانی چون پدرم را که خود لقب عمار به او داده بودند، نداشتند پس غیر افکار خود آرا چه کسانی را می توانند تحمل کنند. متاسفانه این یکه شناسی وجلوگیری ازورود افراد مخلص مستقل و حر به مجلس خبرگان باعث خواهد شد در بزنگاه ها امداد الهی به فریاد سرنوشت انقلاب نرسد چرا که حریت واخلاص دو روی یک سکه اند واگر حریت نباشد اخلاص نیست ونفاق هیچگاه مورد عنایت الهی قرار نخواهد گرفت.

tel final1

Share