شهرداری رشت با بهره گیری از خرد جمعی کارشناسان،تصمیم به جابجایی تندیس «میرزا کوچک» گرفت/محل فعلی تندیس به میدان آسیب می رساند/با اعمال این تغییرات، ل فضای میدان به مردم اختصاص می یابد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسنی گفت:مجموعه شهرداری رشت با هماهنگی، هم نظری و بهره گیری از خرد جمعی کارشناسان ، تصمیم به جابجایی تندیس «میرزا کوچک» گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، تندیس میرزا کوچک جنگلی روحانی مبارز و شهید، امروز (پنجشنبه) در راستای اجرای طرح پیاده راه سازی فرهنگی، از سوی شهرداری کلانشهر رشت به مکانی دیگر منتقل شد.IMG_1442(گزارش تصویری)
سخنگوی شهرداری کلانشهر رشت در این رابطه گفت: جابجایی تندیس میرزاکوچک جنگلی به منظور بهبود فضای شهری و ارتباط معنایی و معنوی با بطن جامعه انجام گرفته است.
علیرضا حسنی افزود: در راستای اجرای هر چه بهتر طرح بازآفرینی شهری، با توجه به پروژه پیاده راه سازی و احیای بافت تاریخی شهر، تغییراتی در وضعیت سابق میدان شهدای ذهاب (شهرداری) اعمال خواهد شد که جابجایی تندیس میرزاکوچک و انتقال آن به ابتدای خیابان سعدی، یکی از موارد حساس و با اهمیت به شمار می رود.
وی اظهار کرد: موضوع حائز اهمیت در تمامی تندیس ها این است که افق نگاه به کدام سمت باشد که این امر به همراه روابط بین ماهیت المان، عقبه تاریخی و کلیت فضا، در تعیین محل نصب آن تاثیرگذار است بر همین اساس، مجموعه شهرداری رشت با هماهنگی، هم نظری و بهره گیری از خرد جمعی کارشناسان ، تصمیم به جابجایی تندیس یاد شده گرفته است.
حسنی بیان داشت: با در نظر گرفتن شخصیت مردمی میرزاکوچک خان و با لحاظ بافت تاریخی میدان، کلیه امکان ها و احتمالات در تعیین محل جدید نصب در نظر گرفته شده که در نهایت با نظر مشاوران، نتایج ساعت های کار کارشناسی نشان داد که نصب تندیس در محل فعلی به دلیل آسیب به میدان و تحت شعاع قراردادن ساختمان های اطراف منتهی خواهد شد در حالیکه ورودی خیابان سعدی علیرغم برخورداری از شاخصه های فرهنگی و شهری ، به لحاظ معنایی و معنوی گزینه بسیار مناسبی خواهد بود.
سخنگوی شهرداری کلانشهر رشت خاطرنشان کرد: با اعمال این تغییرات، کل فضای میدان به مردم اختصاص می یابد و تندیس میرزا کوچک خان جنگلی همچون شخصیت خود او، مردمی تر و در ارتباطی نزدیک تر با بطن جامعه و فضای شهری خواهد بود.
وی ضمن قدردانی از صبر و همکاری عموم شهروندان در طول اجرای پروژه های پیاده راه سازی، از نصب المان های دیگر در این مسیرها خبر داد و تصریح کرد: تمام تلاش های شهرداری رشت برخورداری مردم این کلانشهر از فضای شهری مناسب و نزدیک شدن سیما و منظر شهری به استانداردهای شهر ایده آل است.
هم اکنون پروژه پیاده راه سازی در سه محور خیابان امام خمینی از دهنه بازار بزرگ تا میدان شهدای ذهاب، خیابان سعدی از دهنه استاد سرا تا میدان شهدای ذهاب و خیابان شریعتی تا میدان شهرداری رشت در حال انجام و پیشرفت است.

tel final1

Share