سردیس اولین شهردار رشت موقتا به مکان دیگری منتقل شد+عکس

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در فاصله کمتر از چند روز پس از انتقال تندیس میرزا کوچک جنگلی از میدان شهرداری رشت به ابتدای خیابان سعدی , سردیس میرزا خلیل رفیع اولین شهردار رشت از رو به روی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت برداشته و به مکان دیگری منتقل شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در فاصله کمتر از چند روز پس از انتقال تندیس میرزا کوچک جنگلی از میدان شهرداری رشت به ابتدای خیابان سعدی , سردیس میرزا خلیل رفیع اولین شهردار رشت از رو به روی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت برداشته و به مکان دیگری منتقل شد.

بررسی های دیارمیرزا حاکی از این است که این سردیس موقتا از آن محل برداشته شده و قرار است سردیس اولین شهردار رشت پس از سنگ فرش شدن پیاده رو مجددا به جای خود باز گردد.

گفتنی است پس از تصرف رشت توسط مشروطه خواهان میرزا خلیل رفیع به عنوان نخستین رئیس بلدیه (شهردار) رشت تعیین شد و در حالی که همچنان شهردار رشت بود پس از تصرف گیلان توسط قوای روس به دستور قنسول این کشور بازداشت و به همراه عده‌ای دیگر از آزادیخواهان به بادکوبه فرستاده شد ولی این عده اندکی بعد آزاد شده و به گیلان بازگشتند. پس از دستگری و محاکمه‌ای نمایشی سه نفر از آنان را اعدام و بقیه ر تبعید شدند. حاج میرزا خلیل رفیع این بار از جمله کسانی بود که به مدت پنج سال از گیلان تبعید شد.

میرزا خلیل پس از سپری کردن مدت تبعید و بازگشت به گیلان، مقارن با نهضت جنگل مجدداً به سمت شهردار رشت انتخاب شد.

photo_2016-02-08_12-53-35

tel final1

Share