زنی که مترجم روحانی در ایتالیا شد،کیست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از خبر آنلاین ،همسر حمید معصومی نژاد (خبرنگار صداو سیما) مترجم رئیس جمهور در ایتالیا بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از خبر آنلاین ،همسر حمید معصومی نژاد (خبرنگار صداو سیما) مترجم رئیس جمهور در ایتالیا بود.

۱۶-۱-۲۸-۶۵۴۱۴۱

tel final1

Share