رهبری املشی:قرار شده از طریق بانک ها یا از طریق خزانه مطالبات چایکاران پرداخت شود/۵/۴ میلیارد تومان از پول باقی مانده بهزراعی نیز پرداخت می شود

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد مهدی رهبری املشی در مورد آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران گفت:قرار شده از طریق بانک ها یا از طریق خزانه هر کدام که زودتر به نتیجه می رسد مطالبات باقیمانده وصول شود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  محمد مهدی رهبری املشی در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا در املش در مورد آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران گفت: دکتر نوبخت دستور أکید داده اند تا فورأ مطالبات چای کاران پرداخت شود و در این زمینه با دکتر دژپسند معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه مذاکره شده و قرار است که هرچه زودتر اقدامی انجام گیرد.

rahbari_9510وی افزود:قرار شده از طریق بانک ها یا از طریق خزانه هر کدام که زودتر به نتیجه می رسد مطالبات باقیمانده وصول شود.

رهبری املشی در ادامه درخصوص مطالبات بهزراعی افزود: ۹/۸میلیارد تومان پول باقی مانده بهزراعی از قبل پرداخت نشده  و در این زمینه مقرر گردید که ۵۰ درصد آن که حدود ۵/۴ میلیارد تومان است از طریق خزانه به چایکاران پرداخت شود.

نماینده مردم رودسر و املش در پایان کفت :بنده به عنوان نماینده وظیفه دارم دنبال مطالبات چایکاران باشم و امیدوارم با حمایت دولت تدبیر و امید۳۰ میلیارد تومان باقی مانده مطالبات چایکاران زحمت کش چند روز آینده پرداخت شود.
،

tel final1

Share