دزدان به پسر عزادار همایون بهزادی هم رحم نکردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از ،جام جم ورزشی جیب فرزند داغدار همایون بهزادی را زیر تابوت پدرش زدند. روز گذشته در میان ازدحام جمعیت و در حالی که پسر همایون بهزادی در حال بدرقه پدرش به خانه ابدی بود و حال مناسبی نداشت فردی جیب او را خالی می کنند و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از ،جام جم ورزشی جیب فرزند داغدار همایون بهزادی را زیر تابوت پدرش زدند.

۶۳۵۸۹۳۹۲۵۶۶۱۶۹۵۱۷۴روز گذشته در میان ازدحام جمعیت و در حالی که پسر همایون بهزادی در حال بدرقه پدرش به خانه ابدی بود و حال مناسبی نداشت فردی جیب او را خالی می کنند و پول نقد و کارت های بانکی اش را به سرقت بردند.

چه باید گفت به کسی که در آن محفل صاحب عزا را نشانه می رود و جیبش را خالی می کند.

tel final1

Share