تفاوت فرش قرمز جشنواره فجر و اسکار+عکس

تفاوت فرش قرمز جشنواره فجر و اسکار در تصویر زیر مشاهده می شود!

تفاوت فرش قرمز جشنواره فجر و اسکار در تصویر زیر مشاهده می شود!

۲۶۴۰۸۵_۲۶۹tel final1

Share