تصویر آزاده نامداری و همسرش روی فرش قرمز

تصویر زیر آزاده نامداری و همسرش را در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت نشان می دهد.

تصویر زیر آزاده نامداری و همسرش را در کاخ مردمی جشنواره فیلم فجر در پردیس ملت نشان می دهد.

۱۶-۲-۳-۲۱۱۲۴۹photo_2016-02-03_21-10-19

Share