تصاویری از حضور مسوولین در راهپیمایی حماسی ۲۲ بهمن رشت

مسئولین استان گیلان در کنار مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن رشت حماسه دیگری آفریدند.  

مسئولین استان گیلان در کنار مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن رشت حماسه دیگری آفریدند.

 

Share