تصاویری از تجلی وحدت شیعه و سنی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تالش

مردم شیعه و سنی تالش در کنار یکدیگر با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب را جشن گرفتند.

مردم شیعه و سنی تالش در کنار یکدیگر با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب را جشن گرفتند.

Share