بلبل آبادی:کلیه پست های آسیب دیده انتقال و توزیع برق استان در دست تعمیر است/به دلیل بارش مداوم برف هر لحظه امکان ایجاد اتصال در خطوط انتقال و توزیع برق وجود دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، گفت: عظیم بلبل آبادی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان گیلان ، با اشاره به مشکل قطعی برق در شهرستان های آستانه اشرفیه، سیاهکل و لاهیجان به دلیل بارش شدید برف، اظهار کرد: بخشی از خطوط انتقال و توزیع برق دچار آسیب شده است، اما با تلاش بی وقفه زحمتکشان شرکت برق منطقه ای استان، پست های آستانه اشرفیه، کوچصفهان، سیاهکل و لاهیجان بر طرف گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از ایسنا، بلبل آبادی گفت:کلیه پست های آسیب دیده انتقال و توزیع برق استان در دست تعمیر است.

bolbol_6050 عظیم بلبل آبادی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان گیلان ، با اشاره به مشکل قطعی برق در شهرستان های آستانه اشرفیه، سیاهکل و لاهیجان به دلیل بارش شدید برف، اظهار کرد: بخشی از خطوط انتقال و توزیع برق دچار آسیب شده است، اما با تلاش بی وقفه زحمتکشان شرکت برق منطقه ای استان، پست های آستانه اشرفیه، کوچصفهان، سیاهکل و لاهیجان بر طرف گردید.

وی بر تامین برق همه مشترکین تاکید کرد و گفت: سعی ما این است که حتی یک مشترک هم دچار بی برقی و خاموشی نشود، اما به دلیل بارش مداون برف در استان، هر لحظه امکان ایجاد اتصال در خطوط انتقال و توزیع برق وجود دارد. عملیات تعمیراتی خطوط در بیشتر مناطق صورت گرفته است که متاسفانه پس از اتصال برق، مجددا قطع شده  است.

این مقام مسئول بر رفع مشکل قطعی برق کلیه نقاط استان تاکید کرد.

tel final1

Share