بازسازی دستگیری شاه مازندران و گرداندن او در خیابان+تصاویر

شرور معروف مازندران به نام محمود طالبی که خود را شاه مازندران معرفی کرده و با قدرت نمایی به ضرب و جرح یکی دیگر از اراذل و اوباش و مخالفان خود که نوعی اقدام درون گروهی بوده، و پس از انتشار این تصاویر در شبکه های اجتماعی با تلاش شبانه روزی ماموران نیروی انتطامی و دستگاه قضایی استان مازندران ساعت ۳ صبح امروز در یکی از روستاهای بابل در مخفی گاهش دستگیر شد؛ که عکس های مربوط به بازسازی صحنه دستگیری این شرور نامی است.

شرور معروف مازندران به نام محمود طالبی که خود را شاه مازندران معرفی کرده و با قدرت نمایی به ضرب و جرح یکی دیگر از اراذل و اوباش و مخالفان خود که نوعی اقدام درون گروهی بوده، و پس از انتشار این تصاویر در شبکه های اجتماعی با تلاش شبانه روزی ماموران نیروی انتطامی و دستگاه قضایی استان مازندران ساعت ۳ صبح امروز در یکی از روستاهای بابل در مخفی گاهش دستگیر شد؛ که عکس های مربوط به بازسازی صحنه دستگیری این شرور نامی است.

Share