اهمیت شناخت رفتارشناسی انتخاباتی گیلانیان

در الگوی اقتصاد سیاسی توانایی تشخیص اثرگذاری منافع اقتصادی،فرهنگی و سیاسی رای دهندگان که منجر به یک رفتار حزبی،قومی و قبیله ایی می شود را خواهیم داشت در ضمن درک خواهیم کرد که تا چه اندازهاحساس قدرتمندی شهروندان عاملی در مشارکت انتخاباتی آنان است؟در الگوی روان شناسی سیاسی شناسایی تجربیات گذشته افراد در میدان سیاسی شامل سرخوردگی ها؛ناکامی ها و موفقیت ها از گروههای بالا دستی ممکن خواهد شد.

در روزهای منتهی به  هفتم اسفندماه کارگزاران و کنشگران سیاسی اشتیاق فراوانی برای برگزاری انتخابات  از خود نشان می دهند، هدف مجریان و ناظران معطوف به  برگزاری مناسب و آبرومندانه آن و تلاش کاندیداهاو طرفدارانشان هم  دست یابی  به یکی از کرسی های مجلس می باشد.در کنار این دو فعالیت، بازارنظرسنجی های انتخابات هم داغ بوده و مراکزمتعددی در استان به این امر مهم مبادرت می کنند.

IMG_20151029_105806تجربه نزدیک به دو دهه نگارنده در افکارسنجی انتخاباتی نشان می دهد،که کارفرمایان و مجریان نظرسنجی ها دو مولفه را در این نوع مطالعات پیگیری می نمایند ۱:میزان مشارکت در انتخابات۲:میزان علاقه به کاندیداها و احزاب و امکان رای آوری آنان.اما نکته مغفول در همه آنها عدم توجه به رفتارشناسی انتخاباتی شهروندان است.در مشارکت سیاسی مساله این است  که چه عواملی مردم را به شرکت در انتخابات تحریک می کند اما در بحث رفتارشناسی رای دهندگان؛سوال اساسی آن است که چه عاملی باعث می شود رای دهندگان به این تصمیم برسند که به حزب یا شخص خاصی رای بدهند؟با رفتار شناسی انتخابات می توان الگوهای موجود برای تحلیل رفتارانتخاباتی  را در استان تجزیه و تحلیل نمود،مثلا در الگوی جامعه شناسی سیاسی قادر خواهیم بود که رفتار سیاسی متاثر از ساختار اجتماعی مثل خانواده و طبقه اجتماعی و فرهنگ سیاسی را به دست آوریم؛همچنین در این الگو می توان به این سوال پاسخ داد تا چه اندازه الگوهای ترغیب،پاداشها و هزینه ها بر رفتار رای دهندگان اثرگذار می باشد.

در الگوی اقتصاد سیاسی توانایی تشخیص اثرگذاری منافع اقتصادی،فرهنگی و سیاسی رای دهندگان که منجر به یک رفتار حزبی،قومی و قبیله ایی می شود را خواهیم داشت در ضمن درک خواهیم کرد که تا چه اندازهاحساس قدرتمندی شهروندان عاملی در مشارکت انتخاباتی آنان است؟در الگوی روان شناسی سیاسی شناسایی تجربیات گذشته افراد در میدان سیاسی شامل سرخوردگی ها؛ناکامی ها و موفقیت ها از گروههای بالا دستی ممکن خواهد شد.

در انطباق الگوهای سیاسی با رفتار انتخاباتی شهروندان گیلانی می توانیم تصویر دقیق تری از فضای سیاسی انتخاباتی گیلان به تفکیک مناطق و گروهها را ترسیم نماییم.در ضمن مطالعات پهنانگر ابزارمناسبی برای شناخت تاثیرگذاری رسانه ها؛میزان مقبولیت و مشروعیت نخبگان،اثرگذاری تبلیغات؛دخالت محاسبه گری،عاطفه گرایی در رای دادن؛رفتار سلبی یا ایجابی رای دهندگان؛رویکرد حزبی و قوم گرایانه می باشد.دو هفته باقی مانده به انتخابات فرصت مناسبی برای انجام چنین پژوهش هایی بوده و داده های آن رویکردی آینده نگرانه و کاربردی برای انتخابات های   آتی فراهم می کند.

رضا علیزاده پژوهشگر و مدرس دانشگاه

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

tel final1

Share