اسامی ۵۴ نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه رشت منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرمانداری شهرستان رشت در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرمانداری شهرستان رشت در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را اعلام کرد.

تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴  آغاز می شود و تا ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه  مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۴ یعنی تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت .

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

مشهوربه

کدنامزد

۱

آقای سیدعلی آقازاده دافساری

سیدکاظم

سردار

۱۲۱۴

۲

آقای سیدجواد ابراهیمی دوابری

سید افضل

سیدجواد

۱۲۱۶

۳

آقای محمد رضا احمدی

کریم

رضا احمدی

۱۲۱۷

۴

آقای محمد رضا اسرارپوش پیرسرائی

علی اکبر

۱۲۱۸

۵

خانم فرشته اکبرزاده کساری

محمد

۱۲۱۹

۶

آقای رضا اکبری چیرانی

محمد

۱۲۴۱

۷

خانم سیده زهرا امامی مؤیدی

سیدزین العابدین

۱۲۴۲

۸

آقای سیدمحمد مهدی باکی هاشمی

سیدتقی

۱۲۴۸

۹

آقای حسین برومند سروندانی

غلام

۱۲۵۱

۱۰

آقای کامران تقوی

حسین

۱۲۵۹

۱۱

آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی

محمد جعفر

۱۲۶۱

۱۲

آقای حامدجعفری

عزیز

۱۲۶۴

۱۳

آقای عبداله حاتم زاده دهبنه

موسی

۱۲۶۷

۱۴

آقای محمد حسن خواه

محمدجان

حاج محمد

۱۲۷۱

۱۵

آقای محمد صادق حسنی جوریابی

علی اصغر

۱۲۷۲

۱۶

آقای علی حسین پور بازارمجی

حسین

۱۲۷۴

۱۷

خانم فاطمه حسین پور گنجارودی

احمد

الهام

۱۲۷۵

۱۸

آقای آصف داداشی

فتح اله

۱۲۸۱

۱۹

آقای مهدی رحم دل

عبدالله

۱۲۸۴

۲۰

آقای رحمن رحمن زاد

ابراهیم

۱۲۸۵

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

مشهوربه

کدنامزد

۲۱

آقای محمد رحیم

ابراهیم

۱۲۸۶

۲۲

خانم حمیده رخشان نقلبری

سهراب

۱۲۸۷

۲۳

آقای محمد رضائیان کوچصفهان

ابوالقاسم

۱۲۸۹

۲۴

آقای باب اله زارع

یداله

۱۲۹۵

۲۵

آقای وحیدزارعی شریف

محمد رضا

۱۲۹۶

۲۶

آقای محمدرضا زیبائی

گلعلی

رضا

۱۲۹۸

۲۷

آقای اسماعیل سنگ جوئی

حسین

ابراهیم

۱۴۱۶

۲۸

آقای سیدهادی سیدی گلسفیدی

سیدعلی اکبر

۱۴۱۸

۲۹

آقای اسلام شافعی نقلبری

مهدی

۱۴۱۹

۳۰

آقای محمدرضا شفیعی کاس احمدانی

ولی اله

۱۴۲۱

۳۱

آقای محمدحسین ضمیریان

محمد ابراهیم

۱۴۲۷

۳۲

آقای محمد رضا عباسی

غلامحسن

۱۴۲۹

۳۳

آقای سیدولی الله عظمتی

سیدحسن

۱۴۵۱

۳۴

آقای عبدالوهاب غریبی لاسکی

شیرعلی

علی

۱۴۵۶

۳۵

آقای محمد غمزه سقالکساری

غلامحسین

۱۴۵۸

۳۶

خانم مریم فتحی فر

محمدعلی

۱۴۵۹

۳۷

آقای نصرت الله فرجاد باستانی

حسن

۱۴۶۱

۳۸

آقای نعمت فلیحی پیربستی

احمد

۱۴۶۲

۳۹

آقای خسروقربانی

منصور

۱۴۶۴

۴۰

آقای جوادقربانی شمشاد سرا

محمد حسین

۱۴۶۵

۴۱

آقای مجید قصاب زاده

عبدالحمید

۱۴۶۷

۴۲

خانم عاطفه کوچکی جوبنی

ابوالحسن

۱۴۷۱

۴۳

آقای جبارکوچکی نژاد ارم ساداتی

حافظ

۱۴۷۲

۴۴

آقای علیرضا مرادی

حسینعلی

۱۴۷۴

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

مشهوربه

کدنامزد

۴۵

آقای سیدرضا مطهری

سیدمحمد

۱۴۷۵

۴۶

آقای گداعلی مقبول کردار

مهدی

۱۴۷۶

۴۷

آقای غلامرضا مقدسی

ابراهیم

۱۴۷۸

۴۸

آقای سیدمهدی مهدی زاده

سیدکاظم

۱۴۷۹

۴۹

آقای سیدجعفرمهرابی شهرستانی

سیدحسن

۱۴۸۱

۵۰

خانم معصومه موسی زاده پاسکیابی

محمد

۱۴۸۵

۵۱

آقای ابوالقاسم مینو

غلامحسن

۱۴۸۶

۵۲

آقای مظفرنامدار طالشانی

کاسعلی

۱۴۸۷

۵۳

آقای سیدمحمد حسن واحدی واعظ

سیدروشن

۱۴۹۵

۵۴

آقای رحمان یعقوبی کلاچاهی

محمد رضا

۱۵۱۴

 

  

Share