اسامی نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه رودسر و املش منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرمانداری شهرستان رودسر در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را اعلام کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرمانداری شهرستان رودسر در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را اعلام کرد.
ente_thum

آقای دانیال احمدیار فرزند سالار مشهور به خسرو کد ۱۲۱۴

آقای ابراهیم اسماعیلی لیما فرزند امان الله کد ۱۲۱۵

آقای صادق اکبری فرزند محسن کد ۱۲۱۶

آقای محمد بنی مهد کیوانی فرزند محمد ابراهیم مشهور به جعفر کد ۱۲۱۷

مصطفی حاکمی فر فرزند غلامحسن کد ۱۲۴۱

آقای علی مرتضی حسینیان فرزند عباس کد ۱۲۴۶

آقای محمد مهدی رهبری املشی فرزند حسن کد ۱۲۴۹

آقای بهمن رئیسی فرزند عباسعلی کد ۱۲۴۸

آقای اسدالله عباسی فرزند رضا کد ۱۲۵۶

آقای محمد علی جانی شوکی فرزند علی بابا کد۱۲۵۷

آقای رضا غلامی فرزند مرتضی کد ۱۲۵۸

آقای قاسم فرج پور چماقستانی فرزند نصرا… کد ۱۲۵۹

آقای جابر لطفی پور یاسوری فرزند حسینعلی کد ۱۲۶۷

آقای مسعود مجیدی فرزند ذبیح ا… مشهور به منصور کد ۱۲۶۸

آقای محمد صادق محمدی فرزند قدرت ا… مشهور به محمدی گیلانی کد ۱۲۷۱

آقای محمد حسین میرزاآقایی چالسکرایی فرزند نصیر مشهور به میرزایی کد ۱۲۷۴

آقای محمد تقی نجف زاده شوکی فرزند یوسف مشهور به دکتر نجفی کد ۱۲۷۵

Share