اسامی نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه انزلی منتشر شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرمانداری شهرستان انزلی در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را اعلام کرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرمانداری شهرستان انزلی در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش آگهی اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه انزلی به شرح زیر می باشد:
entekh_2015-11-18_20-51-352
صادق برزگر – فرزند فریدون – کد ۱۲۱۶

مهدی جهاندوست – فرزند محمدعلی – کد ۱۲۱۷

محمدرسول خدادیان – فرزند محمد – کد ۱۲۴۱

حسن خسته بند – فرزند فرج الله – کد ۱۲۴۲

رضا خوش اقبال – فرزند عیسی – ۱۲۴۵

فیروز خوشحال – فرزند معراج – کد ۱۲۴۶

حسن دادرس – فرزند غلامحسنی – کد ۱۲۴۷

ستار رجبی – فرزند ناظم – کد ۱۲۴۹

مهدی صدرا – فرزند رحیم – کد ۱۲۵۲

حسن میرزاپور – فرزند رحمت الله – کد ۱۲۵۹

عزیز الله هادی پور – فرزند علی – ۱۲۶۲

محمود هوشیار فرد – فرزند فرخ – کد ۱۲۶۴

مرتضی یحیی پور – فرزند رسول – ۱۲۶۵

tel final1

Share