اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در سه حوزه های انتخابیه آستانه اشرفیه، رودبار و صومعه سرا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،ستاد انتخابات استان گیلان اسامی نامزدهای دهمین دوره مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ستاد انتخابات استان گیلان اسامی نامزدهای دهمین دوره مجلس انتخابات مجلسentekh940929000780_PhotoA شورای اسلامی در استان را اعلام کرد.

در راستای اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی سه حوزه های انتخابیه آستانه اشرفیه، رودبار و صومعه سرا به شرح زیر است.

آستانه اشرفیه

ریحانه – احمدی دهکاء

۱۲۱۴

آستانه اشرفیه

محمدعلی – ثابتی امیرهنده

۱۲۱۵

آستانه اشرفیه

عیسی – حسن پورگیلده

۱۲۱۶

آستانه اشرفیه

رضا – دوست جلالی

۱۲۴۱

آستانه اشرفیه

ابراهیم – رعنای رهبرخواه

۱۲۴۷

آستانه اشرفیه

محمدعلی – رمضانی دستک

۱۲۴۸

آستانه اشرفیه

محمد – شعبانی لسکوکلایه

۱۲۵۲

آستانه اشرفیه

سیدمهدی – صادق

۱۲۵۴

آستانه اشرفیه

محمدحسین – قربانی

۱۲۶۱

آستانه اشرفیه

اسماعیل – لطف پورآستانه

۱۲۶۲

آستانه اشرفیه

فاروق – نصرجلالی

۱۲۶۸

رودبار

حسین – آقاجانی

۱۲۱۴

رودبار

امید – ابراهیمی نصفچی

۱۲۱۵

رودبار

رضا – اکبرزاده

۱۲۱۶

رودبار

امین – بابائی

۱۲۱۷

رودبار

جهانبخش – جلوه قاضیانی

۱۲۱۸

رودبار

منوچهر – جمالی سوسفی

۱۲۱۹

رودبار

عطاء اله – حکیمی

۱۲۴۱

رودبار

رضا – رضائی زاده

۱۲۴۵

رودبار

آیت اله – رضائی نودهی

۱۲۴۶

رودبار

یزدان – سپرده سیدانی

۱۲۴۷

رودبار

عباس – صفائی چرئی

۱۲۴۹

رودبار

محرمعلی – ضیائی دفرازی

۱۲۵۲

رودبار

صابر – لطفی حاجی شیرکیا

۱۲۵۷

رودبار

حسین – مهربان کلشتری

۱۲۶۱

رودبار

محمد – میرزایی فتحکوهی

۱۲۶۴

صومعه سرا

شجاع – اسرارپوش پیرسرائی

۱۲۱۴

صومعه سرا

سعید – اسلام دوست کلیدبری

۱۲۱۵

صومعه سرا

سعید – باقری فرد

۱۲۱۶

صومعه سرا

فرزام – پوررمضان رودپشت

۱۲۱۷

صومعه سرا

معصومه – پورمحسن بلگوری

۱۲۱۸

صومعه سرا

مهدی – پورمیرزا

۱۲۱۹

صومعه سرا

مهرداد – پورنعمت نودهی

۱۲۴۱

صومعه سرا

ابراهیم – حبیب زاده تنکابنی

۱۲۴۲

صومعه سرا

حمید رضا – خصوصی ثانی

۱۲۴۵

صومعه سرا

جواد – دل زنده داراباتری

۱۲۴۶

صومعه سرا

سیدکاظم – دلخوش اباتری

۱۲۴۷

صومعه سرا

سعید – رحمت زاده پشتیری

۱۲۴۸

صومعه سرا

علی رضا – طالبی کلیدبری

۱۲۵۲

صومعه سرا

لیلا – غلامی دلیوند

۱۲۵۴

صومعه سرا

داود – نعمتی ضیابری

۱۲۵۶

tel final1

Share