گزارش تصویری همایش« بازشناسی جنبش جنگل از نگاهی نو» در رشت

همایش« بازشناسی جنبش جنگل از نگاهی نو» با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران استان گیلان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.

همایش« بازشناسی جنبش جنگل از نگاهی نو» با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران استان گیلان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر مزار میرزا در سلیمانداراب رشت حضور یافت و سپس با حضور در محله استادسرای رشت از موزه میرزا و اسناد تاریخی نهضت جنگل بازید کرد.


tel final1

Share