گزارش تصویری نشست صمیمانه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با اصحاب رسانه گیلان

نشست صمیمانه حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب رسانه گیلان برگزار شد.

نشست صمیمانه حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب رسانه گیلان برگزار شد.

Share