گزارش تصویری بازدید کاروان خبری ستاد دهه فجر گیلان از چند شرکت تولیدی و صنعتی

کاروان خبری ستاد دهه فجر در ششمین سفر خود از شرکت تولیدی آرایشی و بهداشتی صامت تک خزر نیوساد رشت ,شرکت داروسازی کاسپین تامین و شرکت سوسیس و کالباس کامپوره بازدید کرده و در نشست خبری رئیس کانون کارآفرینان گیلان شرکت کردند.

کاروان خبری ستاد دهه فجر در ششمین سفر خود از شرکت تولیدی آرایشی و بهداشتی صامت تک خزر نیوساد رشت ,شرکت داروسازی کاسپین تامین و شرکت سوسیس و کالباس کامپوره بازدید کرده و در نشست خبری رئیس کانون کارآفرینان گیلان شرکت کردند.

Share