گزارش تصویری استقبال کمرنگ از دوچرخه سواری نمادین در رشت

صبح امروز به مناسبت هفته حمل و نقل و ترافیک دوچرخه سواری نمادین از ابتدای خیابان سعدی تا بوستان ملت رشت برگزار شد.نکته قابل تامل این مراسم استقبال کمرنگ مردم بود بطوریکه تنها ۸ دوچرخه سوار در مراسم شرکت داشتند.

صبح امروز به مناسبت هفته حمل و نقل و ترافیک دوچرخه سواری نمادین از ابتدای خیابان سعدی تا بوستان ملت رشت برگزار شد.نکته قابل تامل این مراسم استقبال کمرنگ مردم بود بطوریکه تنها ۸ دوچرخه سوار در مراسم شرکت داشتند.

Share