چهره به چهره با مردم کوچه خوش سیرت و سکوت فاجعه بار شورای شهر شفت

اینجا کوچه شهید خوش سیرت شهر شفت است. جایی که می تواند نماد و سنبل سوء مدیریت شهری در شفت باشد. کوچه ای تنگ و پر پیچ و خم که انواع نابسامانی ها در آن آشکار است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ورس ، اینجا کوچه شهید خوش سیرت شهر شفت است. جایی که می تواند نماد و سنبل  سوء مدیریت شهری در شفت باشد. کوچه ای تنگ و پر پیچ و خم که انواع نابسامانی ها در آن آشکار است. ساکنانش از بی توجهی ها و بی مهری های مسوولین می گویند و جای جای کوچه را نشان می دهند و افسوس می خورند.

۸۷۸۷۲

فاضلاب در پس کوچه هایش چون جوب آب روان است و به این سو و آن سو می رود. گاهی به میان کوچه می آید تا خود را به کفش های دانش آموزان و کودکان برساند و گاهی نیز خود را به همسایگی یک چاه آب شرب می رساند !

۴۵۶۴۶۳

اوضاع در این جا عادی نیست. زباله در کوچه راه می رود و با تماس تلفنی و خواهش جمع آوری می شود. اینجا خبری از حقوق شهروندی نیست.

۱۵۴۵

اکنون که زباله و فاضلاب امان مردم این سامان را بریده است و وبا در یک قدمی است معلوم نیست که چرا دیگران که افتخار حفاظت از محیط زیست انسانی را دارند بی مهر و بی توجه هستند.

۵۴۵۶۶۵۴

آسفالت  در این کوچه جای خود را به گل و لای داده است و حتی خبری از شن ریزی معابر نیست. آب های سطحی جمع آوری نمی شود و فاضلاب ها در کوچه رها می شود. بیماری های واگیر در کمین کودکان هستند و شورای اسلامی شهر شفت به جای برداشتن موانع از پیش روی شهردار ترجیح می دهند در کنار اندک پروژه های اجرایی بایستند و خودنمایی کنند و حتی نمی توانند با اندک معارضان حریم کوچه خوش سیرت و موانع تعریض آن ، مذاکره و راه را برای شهردار و دیگر مسوولین فراهم کنند و نتیجه ی این سوء تدبیر می تواند یک فاجعه باشد ؛ مانند روزی که یک آتش سوزی مرگبار در این کوچه رخ دهد و خودوهای امدادی نتوانند خود را به محل حادثه برسانند.

۴۵۴۵۴۵ ۲۱۵۶۸۷ ۸۴۷۸۶

حال آنکه شورای اسلامی شهر شفت سکوت کرده اند و در این سکوت فاجعه ها و بحران ها در حال هجوم به مردم است ؛ بهتر است دیگران سکوت خود را بشکنند تا در آینده به سوال نروند.

tel final1

Share