پروانه هفته‌نامه «یالثارات» لغو شد

در آخرین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات پروانه هفته‌نامه «یالثارات» لغو شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در آخرین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات پروانه هفته‌نامه «یالثارات» لغو شد.yalesaUntitled

به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ ٩۴,١٠.١۴ و با حضور اکثریت اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که بیشتر به مباحث نظارتی اختصاص یافت، پروانه هفته نامه «یالثارات» با توجه به تبصره٢ ماده ۶ قانون مطبوعات، لغو شد.

در این جلسه همچنین با مجوز انتشار ٧٨ رسانه و تغییر وضعیت ۴۶ رسانه موافقت شد.

tel final1

Share