پاسخ کوبنده ظریف به تمسخر وزیر خارجه امارات+عکس

روز گذشته وزیر خارجه امارت عبدالله نهیان مقاله دکتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که برای روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود مورد تمسخر قرار داد.بر همین اساس وزیر خارجه کشورمان در یک پیام توییتری در واکنش به این اظهارات سخیف نوشت: «دیپلماسی عرصه افراد بالغ است، نه متکبران تازه به دوران رسیده».

خبرانلاین نوشت:روز گذشته وزیر خارجه امارت عبدالله نهیان مقاله دکتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که برای روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود مورد تمسخر قرار داد.بر همین اساس وزیر خارجه کشورمان در یک پیام توییتری در واکنش به این اظهارات سخیف  نوشت: «دیپلماسی عرصه افراد بالغ است، نه متکبران تازه  به دوران رسیده».

۱۶-۱-۱۳-۱۳۵۱۷Untitled
tel final1

Share