ورود بی جنبه ها ممنوع ; شوخی با چهره های سیاسی و اجتماعی گیلان و ایران+تصاویر

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از استقبال گسترده کاربران از فوتو نیوز دیارمیرزا بر این باور شدیم تا با ایجاد فضایی شاد ,تعامل بیشتری با مخاطبین فرهیخته و همچنین مسئولین و مدیران گرانقدر استان گیلان داشته باشیم. البته تعاملی به زبان طنز !

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از استقبال گسترده کاربران  از فوتو نیوز دیارمیرزا   بر این باور شدیم تا با ایجاد فضایی شاد ,تعامل بیشتری با مخاطبین فرهیخته  و همچنین مسئولین و مدیران گرانقدر استان گیلان داشته باشیم. البته تعاملی به زبان طنز !
طنز سیاسی در ادبیات و مطبوعات ایران از سابقه بالایی برخوردار است و بزرگان زیادی تاکنون در این عرصه فعالیت کرده و می کنند و به فراخور موقعیت زمانی و فضای سیاسی ایران طنز نیز فراز و نشیب های داشته است.
در سرویس «جدی نگیرید!» پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا , اخبار  به صورت فوتو طنز در آمده اند.طبیعی است که مبنای طنز بر شوخی و خنده استوار است  و ما به هیچ وجه قصد بی احترامی به شخصیت ها و  چهره های سیاسی و اجتماعی کشور و استانمان را نداریم ; بنابراین از تمام مدیران , مسئولان و از همه ی کسانی که از دور و نزدیک ما را می شناسند صمیمانه می خواهیم که  لطفا جدی نگیرند و لبخند بزنند.

photo_2016-01-12_21-22-37
photo_2016-01-12_21-22-46
photo_2016-01-12_21-23-04
photo_2016-01-12_21-23-09
photo_2016-01-12_21-23-17
photo_2016-01-12_21-23-29
photo_2016-01-12_21-23-33
photo_2016-01-12_21-23-38
photo_2016-01-12_21-23-41
photo_2016-01-12_21-23-44
photo_2016-01-12_21-23-53
photo_2016-01-12_21-23-57
photo_2016-01-12_21-24-09
photo_2016-01-12_21-24-16
photo_2016-01-12_21-24-20
photo_2016-01-12_21-24-23
photo_2016-01-12_21-24-32
photo_2016-01-12_21-24-46
photo_2016-01-12_21-24-51
photo_2016-01-12_21-25-03
photo_2016-01-12_21-25-08
photo_2016-01-12_21-25-18
photo_2016-01-13_11-23-58

tel final1

Share