فوتو نیوز :از «هر بشکه دوغ گرانتر از نفت» تا «محبوب ترین شاعر گیلک»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2015-12-24_21-03-46
photo_2015-12-24_20-44-04
photo_2015-12-24_20-43-55
photo_2015-12-24_20-47-49
photo_2015-12-24_20-44-26
photo_2015-12-24_20-44-15
photo_2015-12-24_20-44-11

tel final1

Share