فوتو نیوز: از «دلیل حصر سران فتنه» تا «با ژیان آمدند و حالا در نیاوران خانه دارند»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2015-12-28_22-30-36
photo_2015-12-28_22-18-26
photo_2015-12-28_22-18-18
photo_2015-12-28_21-36-40
photo_2015-12-28_22-30-47
photo_2015-12-28_22-45-32
photo_2015-12-28_22-30-40
photo_2015-12-28_22-18-31

tel final1

Share