فوتو نیوز: از «کشف تخم دایناسور» تا « حمله به ایران یعنی مستی و خودکشی»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2016-01-13_22-06-10
photo_2016-01-13_22-06-26
photo_2016-01-13_22-06-29
photo_2016-01-13_22-06-36
photo_2016-01-13_22-06-39
photo_2016-01-13_22-06-54
photo_2016-01-13_22-07-08

photo_2016-01-13_22-22-28tel final1

Share