فوتو نیوز: از «تنها وارد استانداری شدم» تا «سجاد با ذکر یا زهرا(س) به شهادت رسید»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2016-01-10_21-21-14
photo_2016-01-10_22-27-03
photo_2016-01-10_22-27-09
photo_2016-01-10_22-27-13
photo_2016-01-10_22-27-22
photo_2016-01-10_22-27-30
photo_2016-01-10_22-27-37
photo_2016-01-10_22-27-47
tel final1

Share