عضو سابق شورای شهر رشت در سکوت رسانه ای برای حضور در مجلس ثبت نام کرد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا « غلامرضا خاکسار» عضو شورای دوره سوم رشت در سکوت رسانه ای و به دور از چشم خبرنگاران در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اما به دلیل ترافیک شخصیت ها و حضور چهره های مختلف جز کارشناسان هیات اجرایی شخص دیگری او را نشناخته و متوجه حضور او در هنگام ثبت نام در فرمانداری رشت نشده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهلت ثبت نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی تا آخرین ساعات پایانی روز گذشته ادامه داشت که در آخرین رkhaksarوز ثبت نام فرمانداری رشت یک چهره قدیمی را به خود دیده بود.

در حالی که طی یک هفته گذشته خبرنگاران زیادی نسبت به پوشش خبری داوطلبان ورود به مجلس اقدام می کردند ,« غلامرضا خاکسار» عضو شورای دوره سوم رشت در سکوت رسانه ای و به دور از چشم خبرنگاران در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اما به دلیل ترافیک شخصیت ها و حضور چهره های مختلف جز کارشناسان هیات اجرایی شخص دیگری او را نشناخته و متوجه حضور او در هنگام ثبت نام در فرمانداری رشت نشده است.

tel final1

Share