رییس دانشگاه فرهنگیان گیلان داوطلب ورود به مجلس شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رییس دانشگاه فرهنگیان گیلان خدیجه گلین مقدم چهره اصلاح طلب و حامی دولت از حوزه تنکابن، رامسر و عباس آباد برای کاندیداتوری مجلس دهم ثبت نام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از پیک دانشجو ،رییس دانشگاه فرهنگیان گیلان خدیجه گلین مقدم چهره اصلاح طلب و حامی دولت از حوزه تنکابن ، رامسر و عباس آباد  برای کاندیداتوری مجلس دهم ثبت نام کرد.

photo_2015-12-25_16-04-25-1024x1024tel final1

Share