روند اجرایی عملیات تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی با سرعت بیشتری انجام شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : وجود تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌تواند در بحث آب‌گردانی و استفاده دوباره از آب نقش مهم و حیاتی داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : وجود تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌تواند در بحث آب‌گردانی و استفاده دوباره از آب نقش مهم و حیاتی داشته باشد.

lahooti_3496 نشستی ویژه به منظور پیگیری اجرای ماده ی ۸۱ قانون الحاقی برخی موادبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان برگزار شد و راهکارهای تامین و تکمیل زیرساختهاو تصفیه فاضلاب  شهرکها و نواحی صنعتی استان گیلان مورد بحث ، بررسی و تاکید قرار گرفت.

در این نشست که با حضور فرمانداران شهرستانهای رشت، لاهیجان ، رضوانشهر ، لنگرود، رودسر و فومن و همچنین دکتر محمدعلی محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان برگزار شد، مهندس طهمورث لاهوتی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در سخنرانی با تبیین اعتبارات این شرکت در زمینه ی احداث و تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی شهرستانهای مختلف استان خواستار تامین منابع مالی مورد نیاز و همچنین تسریع در روند اجرایی عملیات این تصفیه خانه ها شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : وجود تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌تواند در بحث آب‌گردانی و استفاده دوباره از آب نقش مهم و حیاتی داشته باشد.

در این نشست همچنین مقرر گردید شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان با در نظرگرفتن معیارهای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی نسبت به اولویت بندی احداث و تکمیل تصفیه خانه ی فاضلاب شهرکهای صنعتی شهرستانهای مختلف استان اقدام کند و فرمانداران هر شهرستان هم در زمینه ی تامین مالی اجرای پروژه های یادشده همکاری لازم را با شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان نماید.

گفتنی است در نشست یاد شده میزان اعتبار برای تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی استان گیلان ۱۰۵ میلیارد ریال ، بودجه و اعتبار لازم برای تامین آنها ۱۵ میلیارد ریال ، بودجه و اعتبار لازم برای تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی استان ۳۷ میلیارد ریال و بودجه و اعتبار لازم برای تامین مخابرات آنها ۳۶ میلیارد ریال برآورد و اعلام شده است.

tel final1

Share