پرداخت یک میلیارد تومان به نمایندگان توسط سعید مرتضوی

مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی با تائید خبر صدور کیفرخواست خود، گفت: کیفرخواست در رابطه با بخشی از بودجه غیرشمول به مبلغ حدود یک میلیارد تومان صادر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سعید مرتضوی مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی در واکنش به اظهارات مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گفت: چیزی به نام قرار منع پیگرد در قانون جدید آئین دادرسی کیفری وجود ندارد.
mortazavi0306000939_PhotoAبه نوشته ایرنا، مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی با تائید خبر صدور کیفرخواست خود، گفت: کیفرخواست در رابطه با بخشی از بودجه غیرشمول به مبلغ حدود یک میلیارد تومان صادر شد؛ بخش عمده از آن مربوط به پول هایی است که به نمایندگان مجلس برای هزینه در مناطق محروم ویژه ایتام، مستضعفان و کمک هزینه درمان بیماران صعب العلاج پرداختم و آنان نیز در حوزه های انتخابی خود، این مبالغ را هزینه کرده اند و رسید این هزینه کردها نیز در پرونده موجود است.

tel final1

Share