دستگیری جاعل حرفه ای در لباس روحانیت/وصبت نامه شهید سجاد طاهرنیا به روایت پدر/تخریب و ۲۰ معیار اخذ رای به روایت نماینده گیلانی/امین حیایی و پسرش در ارتفاعات لنگرود/فکر میکنم امانت دار خوبی نبوده ام/واکنش یک نماینده به شورای رهبری

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بسته خبری ویژه «از گوشه و کنار سیاست گیلان»جایی است که خبرهایی ‌رسمی و غیررسمی استان گیلان ‌بدون توجه به ملاحظه جناح‌های سیاسی برای مخاطبان آماده شده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بسته خبری ویژه «از گوشه و کنار سیاست گیلان»جایی است که خبرهایی ‌رسمی و غیررسمی استان گیلان ‌بدون توجه به ملاحظه جناح‌های سیاسی برای مخاطبان آماده شده است. در این بسته خبری دیارمیرزا بخشی از مهم‌ترین اخباری که کمتر بدان ها توجه شده است در اختیار مخاطبین قرار می گیرد.

دستگیری جاعل حرفه ای در لباس روحانیت

به گزارش سرویس اجتماعی ۸دی، سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان با همکاری حفاظت اطلاعات دادگستری گیلان جاعل حرفه ای در لباس روحانیت را دستگیر کردند.
رحمانی دادستان لاهجان، با اشاره به دستگیری جاعل و کلاهبردار حرفه ای ۴۴ساله اردبیلی اعلام کرد: وی به اتهام چندین فقره کلاهبرداری، اخاذی و جعل عناوین دولتی، ادعای ارتباط با مسئولان کشور و قضات مختلف از افرادی که در محاکم قضایی پرونده داشتند پول دریافت میکرده و با جعل کارت شناسایی و کارت ویژه روحانیت و همچنین پوشیدن لباس روحانیت اقدام به کلاهبرداری کرده است.
شناسایی و دستگیری این جاعل توسط حفاظت اطلاعات دادگستری گیلان و سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان صورت گرفت و پرونده به محاکم قضایی ارجاع گردید.
گردید.

وصبت نامه شهید سجاد طاهرنیا به روایت پدر

photo_2016-01-04_19-42-08فارس نوشت:پدر شهید سجاد طاهرنیا به فرازهایی از نوشته‌های این شهید اشاره کرد و گفت: از شهید طاهرنیا چهار صفحه دست‌نوشته به غیر از وصیتنامه‌اش به ما رسیده که در هر چهار صفحه به نام رهبری و پیروی از ولایت تأکید شده است.

وی افزود: شهید سجاد در بخشی از دست‌نوشته‌هایش آورده «صدای گریه کودکان شیعیان سوریه را می‌شنوم» و به فاطمه دختر کوچکش وصیت کرد در رعایت حجاب نمونه باشد.

پدر شهید طاهرنیا در ادامه اظهار کرد: امروز بحث حمایت از انقلاب اسلامی از مرزها فراتر رفته و فرزندان ما با این نگاه برای دفاع از ارزش‌های اسلامی به جبهه می‌روند.

وی با بیان اینکه شهید سجاد در وصیتنامه خود خطاب به دختر و پسر نادیده‌اش خواست تا حامی ولایت و نظام و مادرشان باشند.

طاهرنیا، با اشاره به اینکه در روز حرکت سجاد را به خاطر داشتن فرزند تو‌راهی از هواپیمای اعزام‌شوندگان به سوریه پیاده کردند، تصریح کرد: سجاد گفت مشکلی نیست و با همسرش اتمام‌حجت کرده که مراقب فرزندانشان باشد و اگر پس از تولد فرزندش اعزام شود ممکن است حب فرزند مانع رفتنش شود.

پدر شهید سجاد در حالی که بغض راه گلویش را بسته بود، گفت: سجاد در وصیتنامه خود نوشته که «صدای گریه کودکان شیعیان سوری را می‌شنوم» و این امر او را برای رفتن مصمم می‌کند.

تخریب و ۲۰ معیار اخذ رای به روایت نماینده گیلانی

لاهیجان و سیاهکل (۷)nadimiایرج ندیمی در روزنوشت های خود نوشت:همه توانایى تخریب دارند ولى همه امکان جلب اراء ندارند.تخریب توانایى لازم نداردوکمى بى دینى ، بى صداقتى و بى شرمى براى تخریب کافى است و گرنه نیازمند سواد و…نیست.تنها لازم است؛ چشم بسته شود ! زبان بازشود ! به هرچه ایرادى بگیرى و ابهامى وارد سازى ! همین دیگر نه بیش !؟!؟

اما جلب اراء از تک تک مردم به داشته هاى زیادى نیاز دارد که شمارى از آن بدینقرار است:

١- گذشته قابل ذکر از همه توانایى ها و اندوخته ها؛مى بینیم که افرادى حاضر نیستند! گذشته سیاسى ،ادارى ، مدیریتى و… خود را بگویند و حتّى حاضر نیستند از انها پرسیده شود!؟

٢- فضاى عمومى ؛گاهى زحمت کشیدن افراد جواب نمى دهد چراکه ظرف مدّت یکسال وچند ماه نمى توانند همه مردم یا بیست وچند درصد اراء واجدان راى را به خود متمایل سازند.

٣- پنهانکارى هاى مرموز !وقتى کاندیداها خودشان با مرموز بودن! فرصت قضاوت منفى را مى دهند کم کم در باره انها قصّه ساخته مى شود.همین چندشب پیش در کوى اساتید! کاندیدایى سعى داشت زیر صندلى برود تا دیده نشود؟!

۴- احزاب حامى ؛وقتى کاندیدا مى ترسد! وابستگى خودرا از هواداران مخفى سازددر آن زمان مردم از او وحشت مى کنند.

۵- دولت ؛همواره یک نصاب ارزیابى کاندیداها نوع رابطه با دولت است.طرفداران دولت وقتى مى بینند که کسى براى جنگ مى رود و یا در طرف مخالفان دولت  براى اجراى خواسته هاى آنان قرارمى گیرداز او فاصله مى گیرند

۶- قدرت ؛یک معیار ارزیابى همانا توانایى افراد است.اگر افراد ضعیف انتخاب نمى شوند به دودلیل است الف ؛ طرفداران نگران آن هستند که آبرویشان پس از انتخاب برود که این هم کاندیداى شما !؟ب)مردم دیگر نگران از دست رفتن چهارسال ( تو بخوان دهها سال ) فرصت از شهرستان و خود هستند.

٧- پارلمان ؛ یک معیار اندازه گیرى همانا موضوع رسالت و وکالت است.مداوم! این سئوال در ذهن مردم مى اید که « کجا قرار است برود؟ انجا چه کارى باید بکند؟» ایا در مقابل دیگران قدرت عرض اندام خواهد داشت ؟.

٨- معاشرین :یک پرسش مداوم این است که با -او -چه کسانى هستندما با انها چه نسبتى داریم.انها در زمان قدرت ؟چه بلایى سر ما مى اورند؟!چه فضایى را حاکم خواهندکرد؟!

٩- مقایسه ؛چند نوع قیاس ملاک ارائه راى خواهد بود.الف/ درقیاس با نماینده سابق واسبقب/ درقیاس با نمایندگان فعلى و قبلى وبعدى احتمالى در استان ج/ در قیاس با ٢٨٩ نماینده دیگرکشور؟!

این سنجش براى مردم اساسى است تا اوّلاً موجبات شرمسارى انها را فراهم نسازد ثانیاً یک سروگردن ازانها بالاتر باشد ثالثاً دیگران حقّ وسهم انانرا نقاپند!؟

١٠- جمع گرایى ومجمع ؛یک معیار نیز مربوط به جامعه منتخبین ملّى مخصوصاً استانى است.چرا که انتظار همگرایى وجمع گرایى داشته و دارند.

١١-تریبون؛قطعاً براى مجلس نیاز به فضاى تریبونى وجود دارد.کسانى که حتّى توان بالایى درخواندن یک متن ! ندارند چگونه انتظار دارند مردم آنان را برگزینند

١٢- رسانه؛نمایندگان در مصاف رسانه هاى دیدارى و شنیدارى و مکتوب قرار دارند.از اینرو اگر توان ومطالعات ودانش بسیط نداشته باشند! مایه خجالت مردم مى گردند.

١٣- پروژه هاى نیمه تمام؛

مردم از نماینده انتظارتامین مالى جهت اتمام پروژه ها را دارند تا باعث بهره بردارى انها گردداما اگر این توانایى را در انان نبینند برمى آشوبند.

١۴- پروژه هاى جدید: زندگى ایجاب دارد تا پروژه هاى جدیدى را در ردیف ها و اعتبارات منظور دارند و اگر ببینند که نماینده به علّت ناتوانى علمى وعملى وارتباطى وکارشناسى و نفوذ فردى این توان را ندارند او را بر نمى گزینند.

١۵- مشى با مردم؛چگونگى روابط ودوستى وهمخوانى با مردم ومسئولان یک معیار در گزینش انان است.

١۶- پاسخگویى:پاسخگویى عملى به انتظارات وگزارش امور نیز خواسته اى دائمى است تا به این وسیله درجریان پیشرفت و توقف و علل آن باشند.

١٧- سهم ویژه براى خویشاوندان:قطعاً مردم نماینده را براى فرصت دادن به همگان بر مى گزینندو انتظار ندارند که فامیل سالارى وفرزند سالارى برانان حاکم گردد.

١٨- ارتباطات ملّى:معیارى همیشه براى انتخاب ، سطح ارتباطات آن فرد است.تا به این وسیله بتوانند کارکردى متناسب از خود بروز دهند.

١٩- قدرت کارشناسى:مجلس آزمایشگاه و آموزشگاه نیست تا در آن فرابگیرند بلکه محل بروز داشته ها وفراگرفته هاى اقتصادى ،اجتماعى ،سیاسى ، فرهنگى و٠٠٠ است آن هم درسطحى که قدرت اقناع دهها وصدها نفر را فراهم سازد

٢٠- نقش کمیسیونى ، فراکسیونى ، صحن علنى:قطعاً توان وظرفیت و کارایى در سطوح کمیسیون و فراکسیون وصحن یک معیار فراموش نشدنى است.با این بیست معیار وشاخص کاندیداها اندازه گیرى شوند تا …

امین حیایی و پسرش در ارتفاعات لنگرود

امین حیایی بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با انتشار تصویر زیر در اینستاگرام نوشت:

ارتفاعات لنگرود همراه با پسر عزیزم . آرزوى سلامتى وتندرستى وموفقیت براى همه جوانان و نوجوانان ایرانی

aminhUntitled
فکر میکنم امانت دار خوبی نبوده ام

mahdavi_0361۸دی نوشت، حجت الاسلام سعید مهدوی در آیین تودیع خویش و معارفه مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان، گفت: امام حسین (ع) می فرمایند اگر من زمان امامت مهدی را درک کنم تا آخر عمر نوکری اش را خواهم کرد. یک روز این سنگ نوکری نهاد رهبری است، یک روز جای دیگر.

وی در ادامه گفت: در سال ۴۴ آیت الله سعید نامه ای به امام دادند که اجازه بدید ما این نهضت را ترک کنیم چون اهالی اینجا درکی از از نهضت ندارم. امام پاسخ دادند که خیر شما سنگر را ترک نکنید. ما مامور به وظیفه هستیم نه مامور به نتیجه. ما باید به وظیفه خود عمل کنیم. این نگاه میتواند مجاهدی جنگ بین حق و باطل را امیدوار کند.
مهدی تاکید کرد: در نظام امروز هرکدام از ما باید بدانیم همه وظیفه داریم در جنگ حق علیه باطل شرکت کنیم. در هر لباسی. امکان دارد هرکسی خطا هم بکند. به خودی میزند. مهم نیست. خطا مهم نیست. خط مهم است. ما در آخر الزمان چه وظیفه ای داریم؟ یقینا خداوند خطاهای مومن را میپوشاند.

مسئول سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان گفت: من در این روز فقط خواستم یادی از امام زمان کنم. امروز جلسه تودیع معارفه من است. من فکر میکنم امانت دار خوبی نبوده ام. از شهدای دانشجو طلب بخشش میکنم. نظام ما مقدس است. ما اینجا هستیم و بچه های ما دارند گروه گروه به جنگ با تکفیری ها میروند. چرا از شیخ زکزاکی یادی نمیکنیم. شیخ نمر، شیخ مظلوم.

حجت الاسلام مهدوی در ادامه گفت: از همه فرهیختگانی که در این مدت در انجام فعالیت هایی فرهنگی مرا کمک کردند. تشکر میکنم. من از همه عزیزان عذرخواهی میکنم اگر کوتاهی کردم.

وی در ادامه با اشاره به انکه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه مثل پدر است، خطاب به بصیری مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان گفت: حاج آقای بصیری پدر دانشگاه (مسئول نهاد نمایندگی) باید فعال باشد. نهیب بزند. پدری که مربض و منفعل باشد برش ندارد. باید نفوذ کلام داشته باشد. بنده از همه میخواهم به ایشان کمک کنند.

مهدوی در پایان گفت: دانشگاه یک گنج است. همه گنج ها مورد طمع هم هستند. باید مواظب باشیم به قول آقا نکند دشمنان نفوذ کنند. دانشگاه باشگاه احزاب نباشد، اگر قرار است این دانشگاه با هویت اسلامی و ایرانی به کار خود ادامه دهد باید بیشتر از جاهای دیگر مواظبت شود. دقت شود مورد هجمه فرهنگی قرار نگیرد. دانشگاه به کانون های ثروت وابسته نباشد. کانون هایی که فتنه ساختند.

واکنش یک نماینده به شورای رهبری

شاهدشمال نوشت:رهبری شورایی، هیچ جایگاه قانونی و عملی در قانون جمهوری اسلامی ایران ندارد.

jafar_0918غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی گفت : اصل ولایت فقیه در کنار مبانی عقلی، قرآنی، کلامی و روایی، از مبانی قانونی برخوردار است و در اصول متعدد قانون اساسی، به شرایط و وظایف ولی فقیه و رهبری اشاره شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به  این که مباحثی مانند شورای رهبری موجب ایجاد تنش  و التهاب در جامعه می شود ، اظهار داشت: در آستانه دوانتخابات مهم و در حالی که چشم تمامی جهان در همه حال به اتفاقات ایران اسلامی  متمرکز است طرح چنین مباحثی مورد سوء استفاده  دشمنان این نظام خواهد شد.

وی افزود : طرح این موضوعات زمانی است که  خلأ رهبری وجود داشته باشد  و در شرایطی که رهبری داهیانه مقام معظم رهبری موجب استحکام ستون های نظام است به هیچ عنوان چنین مواردی مصداق نخواهد داشت.

جعفرزاده ایمن آبادی با تاکید بر اینکه شورای رهبری دائمی هیچ گونه جایگاهی در قانون اساسی ندارد و در تعالیم اسلامی نیز پذیرفته نشده  است اظهار داشت : در قانون اساسی، تنها شورای موقت رهبری و آن هم در شرایط اضطراری پذیرفته شده است و آنچه در قانون اساسی است نظارتی که برعهده خبرگان رهبری قرار گرفته است.

نماینده مردم رشت در پایان گفت : جایگاه رهبری و ولایت فقیه در نظام ما جایگاه اصلی است  و این کشوردر زیر سایه ولایت مطلقه فقیه به آرامش و عزت و سربلندی رسیده است.

tel final1

Share