در پروسه تولید ۳۰ درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف ضایع می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیرتوسعه صنعتی و توسعه بنگاه ها شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : شرکت شهرک های صنعتی از طریق اجرای الگوی خوشه های صنعتی به شناسایی واحدهای مختلف ذینفع و شبکه های کسب و کار و حلقه های مفقوده می پردازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیرتوسعه صنعتی و توسعه بنگاه ها شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : شرکت شهرک های صنعتی از طریق اجرای الگوی خوشه های صنعتی به شناسایی واحدهای مختلف ذینفع و شبکه های کسب و کار و حلقه های مفقوده می پردازد.

۴۴add208-f66f-4235-ac2a-728dd96a0a7aبه نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ، شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد . در این نمایشگاه دستاوردها و محصولات شرکت های دانش بنیان سراسر کشور ارائه گردید .

مدیرتوسعه صنعتی و توسعه بنگاه ها شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ، طی بازدید از این نمایشگاه بیان داشت : کمک و ارائه خدمات به شرکت های مستعد دانش بنیان از طریق پرداخت تسهیلات کم بهره با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و لیزینگ محصولات دانش بنیان برای خریداران این محصولات از مهم ترین مزایای شرکت های دانش بنیان است .

وی در ادامه افزود : شرکت شهرک های صنعتی از طریق اجرای الگوی خوشه های صنعتی به شناسایی واحدهای مختلف ذینفع و شبکه های کسب و کار و حلقه های مفقوده می پردازد و با آموزش ، ارتقاء تکنولوژی ، شناخت بازار فروش و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی کمک شایانی به موضوع شرکت های دانش بنیان می کند .

واحدی در خصوص اهمیت خوشه های صنعتی و استفاده بهینه از محصولات کشاورزی در کشور بیان داشت : در پروسه تولید ۳۰ درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف ضایع میشود که این غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر جمعیت کشور است که با استفاده از آموزش و ارتقاء تکنولوژی و بهبود کیفیت می توانیم از این ظرفیت خوشه های صنعتی استفاده کنیم .

وی در ادامه بیان داشت : با توجه به موضوع کشاورزی در گیلان و ارتباط آن با صنعت و شرکت شهرک های صنعتی استان در اجرای مدل توسعه کسب و کار خوشه های چای ، زیتون و شالی خدمات زیادی جهت ایجاد شبکه فراگیر ، آموزش به تولیدکنندگان و کشاورزان و ارتقاء سطح تکنولوژی واحدهای ذینفع صورت پذیرفته است .

واحدی در پایان بیان داشت : هم اکنون با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری آماده استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان برای معرفی به صندوق نوآوری و شکوفایی جهت استفاده از منابع آن صندوق می باشیم .

tel final1

Share