تصویری مبتکرانه که به طور گسترده در شبکه های مجازی منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرآنلاین ،در شبکه های مجازی،تصویر زیر در سطح گسترده ای منتشر شده است. این تصویر به تقلید از روزنامه اطلاعات ۲۶دی۱۳۵۷( روز فرار محمدرضا پهلوی)تهیه شده و نشان از خرسندی مردم ایران ،۳۷ سال پس از فرار شاه و در روز لغو تحریم ها دارد. در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرآنلاین ،در شبکه های مجازی،تصویر زیر در سطح گسترده ای منتشر شده است. این تصویر به تقلید از روزنامه اطلاعات ۲۶دی۱۳۵۷( روز فرار محمدرضا پهلوی)تهیه شده و نشان از خرسندی مردم ایران ،۳۷ سال پس از فرار شاه و در روز لغو تحریم ها دارد. در ۲۶دی ۵۷ تیتر روزنامه اطلاعات این بود:«شاه رفت»

۱۶-۱-۱۷-۸۴۳۲۵۱۱

tel final1

Share