تصویری از کوهنوردی آیت الله هاشمی رفسنجانی

صفحه اینستگرام آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویری از کوهنوردی وی منتشر کرده است.

صفحه اینستگرام آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویری از کوهنوردی وی منتشر کرده است.

۱۵-۱۲-۲۷-۲۳۸۱۲۱۵-۱۲-۲۷-۱۳۵۶۳۳۶۳۵۸۶۸۱۵۰۸۴۶۳۷۵۱۴۵

Share