برای دهیاری های فاقد فضای اداری ساختمان احداث می شود

شدار مرکزی شهرستان به همراه سید تقی موسوی مدیرعامل و جمشید گوشه رییس هییت مدیره شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی از ساختمانهای در حال احداث دهیاری ها بازدید کرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بخشدار مرکزی شهرستان به همراه سید تقی موسوی مدیرعامل و جمشید گوشه رییس هیات مدیره شرکت تعاونی دهیاران  از ساختمانهای در حال احداث دهیاری ها بازدید کرد.
منوچهر عاشوری بخشدار مرکزی شهرستان بندر انزلی عنوان کرد:براساس هماهنگی های به عمل آمده با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مبنی بر تخصیص اعتبار برای دهیاری های فاقد ساختمان اداری برای نه روستای این بخش تقاضای اعتبار شد که در حال حاضر ساختمان اداری روستاهای شانگهای پرده ، تربه گوده ، سیاه وزان ، سیاه خاله سر و معاف عملیات ساختمانی خود را آغاز کرده که در دهه مبارک فجر دو باب ساختمان دهیاری روستاهای سیاه خاله سر و معاف آماده افتتاح می شود و سایر روستاها نیز بزودی به اتمام خواهد رسید و در صورت تخصیص اعتبار عملیات ساخت احداث سایر روستاها نیز آغاز خواهد شد.

گفتنی است  از بوستان روستایی در روستاهای خمیران و سیاهوزان و همچنین مسجد در حال احداث روستای شیلسر نیز بازدید به عمل آمد.

Share