بازیگر زن لبنانی خطاب به پسری که پرچم عربستان را پایین کشید:باهات ازدواج می کنم!

پارسینه نوشت:رعناحربی‬ ، بازیگر لبنانی در صفحه توییتر خود خطاب به فردی که پرچم سعودی را از کنسولگری عربستان در مشهد پایین کشیده است. نوشته : «پیدات می کنم و باهات ازدواج می کنم»!!

پارسینه نوشت:رعناحربی‬ ، بازیگر لبنانی در صفحه توییتر خود خطاب به فردی که پرچم سعودی را از کنسولگری عربستان در مشهد پایین کشیده است. نوشته : «پیدات می کنم و باهات ازدواج می کنم»!!

۱۴۵۵۷۸_۵۹۵

tel final1

Share