بازدید بخشدار مرکزی انزلی از استخرهای ذخیره آب+تصاویر

عاشوری از آغاز شخم زمستانه در بعضی از روستاهای بخش مرکزی از جمله علی آباد,شیلسر,کرکان و سیاه خاله سر خبر داد و افزود: امیدوارم سایر کشاورزان نیز نسبت به شخم زمستانه زمین های خود بزودی اقدام نمایند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، منوچهر  عاشوری بخشدار مرکزی شهرستان انزلی به همراه خوشحال سرپرست آبیاری انزلی به منظور بررسی وضعیت استخرهای ذخیره آب در روستاهای کپورچال,سیاه خاله سر وشیلسر بازدید کردند.
bc7ca9d2-0a17-472c-86ab-44c08e9d4433عاشوری در این بازدید ها که شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای یادشده نیز حضور داشتند اظهارداشت:تعدادی از روستاهای شهرستان انزلی در قسمت غرب به علت پایین قرارداشتن در پایین دست سد سفید رود هرساله با کمبود آب کشاورزی مواجه هستند که بهترین روش برای آبیاری این زمین ها استخرهای ذخیره آب است.
وی با بیان اینکه در این خصوص بسیاری از این استخرها نیاز به کف تراشی ,لایروبی,بازوسازی و همچنین قطع درختان غیر مثمر دارند اضافه کرد:می بایست این اقدامات انجام گیرد تا انشاالله بتوان آب مطمئن زراعی در این استخرها ذخیره کرد.
بخشدار مرکزی انزلی تاکید کرد: ایستگاه های پمپاژ آب برقی و دیزل نیز مورد بررسی شود تا برای استفاده در هنگام شروع کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند.

عاشوری از آغاز شخم زمستانه در بعضی از روستاهای بخش مرکزی از جمله علی آباد,شیلسر,کرکان و سیاه خاله سر خبر داد و افزود: امیدوارم سایر کشاورزان نیز نسبت به شخم زمستانه زمین های خود بزودی اقدام نمایند.
وی درپایان گفت: در سال زراعی که پشت سر گذاشتیم انصافا مسئولین ابیاری و امور آب زحمت زیادی کشیدند و تلاش آنها موجب شد که در بخش مرکزی کمترین خسارت را داشته باشیم. لذا هم اکنون این وظیفه کشاورزان است که با پرداخت به موقع آب بها با آنها همکاری نمایند و استدعای بنده به کشاورزان این است که نسبت به پرداخت به موقع آب بهای زمین های زراعی خود اقدام کنند و از شوراهای اسلامی ودهیاران نیز می خواهم که کشاورزان را تشویق به این کار نمایند.

۴a0b97dd-0456-449e-921a-5aafff6481f5 ۹۴۶a6a16-0059-4f96-abb8-ad82fc52d845 ۷۱۳۹cac7-535b-4e70-84d5-3e46203450c3 f6ceac4b-f129-4c1e-8916-9697cd1ea14d

tel final1

Share