سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با قدردانی از زحمات ابراهیم سقایی در جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی سرپرست جدید معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان منصوب و معرفی شد.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی سرپرست جدید معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان منصوب و معرفی شد.

saghai2در جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی با قدردانی از زحمات و خدمات مهندس سید ابراهیم سقایی در دوران تصدی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان به جهت رشد شاخص های اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و اقدامات موثر در حوزه جذب سرمایه گذار ,مهندس وحید طالب پور را به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان این سازمان منصوب و معرفی شد.

 وحید طالب پور دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت MBA گرایش بازاریابی، مسئولیت مدیرکل طرح و برنامه ،دبیر هیات مدیره ،جانشین معاونت برنامه ریزی ،مدیر برنامه و بودجه و دبیر کمسیون معاملات سازمان منطقه آزاد انزلی را در کارنامه ده ساله مدیریتی خود در این سازمان دارد.

گفتنی است سید ابراهیم سقایی از پس از انتصاب مسرور به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و از دو سال پیش به عنوان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی مشغول کار بود.

tel final1

Share