«اسماعیل حاجی پور» عضو هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، در بیست و پنجمین جلسه شورای شهرستان رشت، اسماعیل حاجی پور با اکثریت آرا به عنوان نماینده شورای شهرستان رشت عضو معتمد هیات اجرائی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، در بیست و پنجمین جلسه شورای شهرستان رشت، اسماعیل حاجی پور با اکثریت آرا به عنوان نماینده شورای شهرستان  رشت عضو معتمد  هیات اجرائی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رشت شد.

hajipoo_1333گفتنی است با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان ۸ نفر از اعضای ت رکیب هیأت اجرایی هر دو انتخابات مجلش شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری یکی شده اند.

در فصل چهارم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:

ماده ۳۱ :بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور ، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین موضوع ماده  ٣٢تشکیل دهد .
تبصره :در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است ،یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا ، یکی از نه نفر معتمدین مذکور خواهد بود .

tel final1

Share