از «گرفتن ۳ روزه اسرائیل » تا «تکذیب وجود گازهای آلاینده در دخانیات گیلان»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2015-12-23_21-23-32
photo_2015-12-23_21-33-55 photo_2015-12-24_08-02-51 photo_2015-12-24_08-02-56 photo_2015-12-24_08-03-00 photo_2015-12-24_08-03-03 photo_2015-12-24_08-03-16

tel final1

Share