از «تکذیب فعالیت در ستاد انتخاباتی مادر شوهر» تا «می خواهند چه را اصلاح کنند؟»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2016-01-11_22-28-16
photo_2016-01-11_22-28-26
photo_2016-01-11_22-28-33
photo_2016-01-11_22-28-39
photo_2016-01-11_22-32-05
photo_2016-01-11_22-34-00
photo_2016-01-11_22-46-40
tel final1

Share